Ramowy plan dnia

 

Ramowy rozkład dnia:


5.30- 8.00   schodzenie się dzieci do przedszkola. Stwarzanie warunków do zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci


8.00 – 8.05   rozchodzenie się do swoich sal


8.05 – 8.15   czynności higieniczno – porządkowe


8.15- 9.15  śniadanie, mycie ząbków


9.15 – 10.30   zajęcia dydaktyczne, będące realizacją wybranych treści z programu wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowe (czas zajęć dopasowany do grup wiekowych)


10.30 – 11.30   zabawy ruchowe na placu zabaw lub w sali zabaw. Obserwacje przyrodnicze, spędzanie czasu w kącikach zainteresowań


11.30 – 12.00   czynności higieniczno – porządkowe


12.00 – 13.00  obiad


13.00 – 13.30   zabawy wyciszające, muzykoterapia, czytanie bajek, oglądanie książek i albumów, ćwiczenia relaksacyjne


13.30  14.30   zabawy dowolne, kontynuacja zajęć dydaktycznych


14.30 – 15.00   podwieczorek


15.00 – 17.00   zabawy dowolne indywidualne i grupowe, zabawy ruchowe, zabawy na placu zabaw. Rozchodzenie się dzieci do domów.


 

zdjęcie dzieci podczas zajęć edukacyjnych

TRANSLATE